Henn Latt kinkis albumi Eesti ajaloomuuseumile.

MTÜ EVA-Studiorumi  tegevuse  toetaja Henn Latt on koostanud albumi Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamisest Buraševo alevis. Albumis on  fotod, tekstid  käikude kohta   K- Pätsi  radadel Venemaal, Tveri oblastis, Kalinini rajoonis, Buraševo asulas. Album käsitleb aastaid 1988 – 2015.

27.06.2016 Ajaloomuuseumi ja Latt Hennu vahel oli allakirjutatud üleandmise ja vastuvõttu põhikoguse akt, mille järgi autor andis annetusena oma koostatud albumi.

Rahvadiplomaatia ja kodanikualgatus

Albumi sissejuhatus (Henn Latt)

Selles albumis on kronoloogilises järjestuses (1988. ja 2010.- 2015.a)  kirjeldatud nii pildis kui sõnas toimunud  sündmusi, mis seotud Eesti esimese presidendi ning Eesti riigi ühe rajaja  Konstantin Pätsi matmispaiga otsingutega  ning hiljem tema  mälestuse jäädvustamisega Venemaal Tveri oblastis  Kalinini rajoonis Buraševo asulas, kus ta viibis 1955.aastal Litvinovi-nim. psühhiaatriakliinikus sundkinnipeetavana ning suri seal 18.01.1956. Nagu selgus, maeti president tähistamata hauda ning mahajäetud surnuaial tegi loodus oma töö. Kuid tänu Pätsi palatiarsti, 83 aasta vanuse dr Ksenia Gusseva meenutusele  maeti Päts erandkorras kirstus ning riietatult — vastupidi teistele kliinikus surnutele. Gusseva näitas metsas kätte ligilähedase koha, kust säilmeid otsida. Need  andmed ja video edastasin Buraševost naasmisel Pätsi pojapojale. See teave oli põhialuseks, mille tulemusena Eesti Muinsuskaitse Seltsi  jt poolt 1990.a Buraševo- ekspeditsioonil  teostatud väljakaevamisuuringud võimaldasid identifitseerida presidendi isiku. (Väljakaevamine ja säilmete ümbermatmine selles albumis ei kajastu: sellesse protsessi meid – Pätsi matmiskoha esmaavastajaid — ei kaasatud.)

 2010.a käisime me, kolm pensionäri, omaalgatuslikus korras  Buraševos ja seal kuuldu- nähtu, nagu ka minu ning põhiliselt MTÜ EVA Studiorumi jt.  edasine tegevus K. Pätsi  mälestuse jäädvustamisel ning sõpruse ja koostöö arendamisel Buraševo ja Tveriga  ongi albumis kajastatud.

2011.a  sai Pätsi kunagine matmispaik tänu Buraševo omavalitsusele  tähistatud puuristiga ning  dr Gusseva viimne puhkepaik hauakiviga.

2014.- 2015.a paigaldasime kodanikualgatuse korras Pätsi matmispaiga tähistamiseks  kohalikust maapõuest suure maakivi, mis meenutab presidendi sünnikodu Tahkuranna mereäärseid kivimürakaid, ning mälestustahvli. Praegu on jätkuvalt käsil platsi  kujundamine.

Pätsi matmispaiga tähistamise, kujundamise ning väljaehitamise rahastajateks on

Nikolai Pankratjev —   kunagine Buraševo vallavanem, eraisikuna

Buraševo omavalitsus

Henn Latt —  eraisikuna

MTÜ EVA Studiorum ( Niina Peerna, Ketlin Pukk jt liikmed)

ning väga paljud eraisikud Eestist.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.