Ülemaailmset luulepäeva tähistatakse 21. märtsil kevadisel pööripäeval.

Ülemaailmset luulepäeva tähistatakse 21. märtsil kevadisel pööripäeval.

Poeetilisel sõnal on hämmastav võime äratada inimeses tema loomingulised võimed. Poeesia ühendab riike, rahvaid, kultuure ja aitab inimestel üksteist mõista. Luules väljendatud mõtted ja tunded tungivad inimeste südamesse, täites neid headuse ja iluga.

1999. aastal Pariisis toimunud UNESCO 30. istungjärgu otsusega kuulutati välja 21. märts luulepäevaks.

Ülemaailmse luulepäeva üks peamisi eesmärke on keelelise mitmekesisuse edendamine ja ohustatud keelte toetamine luule kaudu.

Ülemaailmsel luulepäeval on võimalus austada luuletajaid, taaselustada luulelugemise traditsioone, suurendada huvi luule lugemise, kirjutamise ja õpetamise vastu, et edendada luule ja teiste kunstiliikide, näiteks teatri, tantsu, muusika ja maali lähenemist ning pakkuda rohkem meediakajastus luulele. Luule   ühendab inimesi üle kogu maailma.

Luuletused sünnivad hinges …

Bookmark the permalink.

Comments are closed.