Täna, 26. novembril, tähistatakse Eestis kodanikupäeva.

Täna, 26. novembril, tähistatakse Eestis kodanikupäeva.

Õppe- ja ArengukeskusEVA-Studiorum õnnitleb  Eesti rahvast selle püha puhul  ja soovib tеgusat ja rõõmsat kodanikupäeva kõigile! 

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest just sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta.

Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele . Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

 

 

 

Kodanikupäevale ja esimese trimestri lõpule pühendatud pidulikul üritusel Laulasmaa koolis pälvis EVA-Stuudiorumi juhatuse esimees, õpetaja Niina Peerna tänukirja konkursside korraldamise ja läbiviimise ning õpilaste võistlustel juhendamise eest.

Kadripäev – Eesti rahvakalendri tähtpäev

Kadripäev – Eesti rahvakalendri tähtpäev

Kadripäev  – 25. november, Eesti rahvakalendri tähtpäev, mis on saanud nimetuse  Aleksandria pühaku Katariina mälestuspäeva järgi. Kadripjajev on vana ja rikkaliku kombestikuga püha, mis tähistab talve saabumist. Kadri on traditsiooni kohaselt karjaloomade kaitsja, oma tulekuga toob ta perele loomapidamisel õnne. Kadripaivu eelõhtul, 24. novembril käivad külas ringi “kadrisanditid”, nii tüdrukud kui poisid. Nad olid alati riietatud heledatesse või valgetesse naisterõivastesse ning nägid ilusad ja puhtad välja. Kadrisandid panid proovile iga pere, keda külastasid. Küsiti mõistatusi, lauldi laule, mängiti mänge ja loobiti vilja, soovides järgmiseks aastaks head saaki.

 

 

 

 

 

Eile, 24. novembril, Kadri pühade eel soovis Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum esimees Niina Peerna koos oma õpilastega Lodijärve koolist “kadrisandid” head saabuvat talve ja õnne majadele (Klooga lasteaed ja Lodijärve kool)

 

Head Õpetajate päeva!

Head Õpetajate päeva!

Õppe- ja Arengukeskus EVA-Studiorum õnnitleb kalleid õpetajaid imelise püha – Õpetajate päeva puhul!

Õpetajate päeval täname teid kõrge professionaalsuse ja lõputu kannatlikkuse eest eesmärgi saavutamisel. Teie eesmärk on kasvatada üles vääriline, edumeelne põlvkond.

Soovime, et oleksite oma töö tulemuste üle alati uhked.

Osalemine rahvusvahelisel joonistusvõistlusel “Olgem sõbrad!” Lätis

Osalemine rahvusvahelisel joonistusvõistlusel “Olgem sõbrad!” Lätis

Lõppes joonistuste vastuvõtt rahvusvahelisele konkursile “Olgem sõbrad” Lätis, Daugavpilsis. Aitäh Daugavpilsi Baltkrievukultūras un izglītības biedrība “Uzdim” (Valgevene Kultuuri- ja Haridusselts UZDYM) kutse eest sellel loomingulisel konkursil osaleda. See teema oli lastele väga huvitav ja nad joonistasid suure rõõmuga.

Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhatuse esimehe, õpetaja Nina Paerni eestvedamisel osalesid konkursil Laulasmaa kooli ja Lodijärve kooli (Lääne-Harju vald) noored kunstnikud 6.-9. klassides.

Konkursi tulemused avaldatakse  Valgevene pühapäevakooli “Vjaselka” kooliaasta avaaktusel (oktoober 2023) Daugavpilsis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Soovime õpilastele konkursil edu !

 

Tõlkimisvõistlus Euroopa keeltepäeva raames

Tõlkimisvõistlus Euroopa keeltepäeva raames

 

 

 

 

 

Euroopa keeltepäeva raames korraldas Õppe ja-Arengukeskuse EVA-Studiorum õpetaja Niina Peerna 7. klassis Lodijärve koolis tõlkimisvõistluse.

Õpilastele oli antud 85 venekeelset sõna, eesmärk oli need sõnaraamatu abil eesti keelde tõlkida.

Hindamisel arvestati kiirust, tõlgitud sõnade arvu ja õigekirja.

Konkursi võitjaks tulid:

I koht Sonja Hoovi

II koht  Andra Klettenberg

III koht  Sten Vainumäe.

Tublid õpilased!

Õnneks on vaja õppida!

Meie õpilased osalesid digimängus “Minu Euroopa”

Meie õpilased osalesid digimängus “Minu Euroopa”

Alates 2001. aastast tähistatakse Euroopa keeltepäeva igal aastal 26. septembril. 20. sajandi lõpus kuulutas UNESCO 21. sajandi polüglottide sajandiks. Euroopa keeltepäeva tähistavad Euroopa Liidu liikmesriigid ja kõik võõrkeeli õppivad inimesed.

Euroopa Nõukogu peasekretäri Marija Pejčinović-Burići avaldus 2023. aasta Euroopa keeltepäeva puhul: “Euroopa keeltepäev tuletab meile meelde, et keele õppimine on samm avatuse ja teiste kultuuride austamise suunas.”

Euroopa on keelte poolest rikas. Seal räägitakse enam kui 200 Euroopa keelt ja paljusid teisi keeli, mida räägivad inimesed, kelle perekonnad on pärit teistelt kontinentidelt. Teiste inimeste keelte õppimine aitab meil üksteist paremini mõista ja kultuurilistest erinevustest üle saada. Erinevates riikides toimuvad erinevad üritused, mis on pühendatud Euroopa keeltepäevale,  – konverentsid, seminarid, loengud ja avatud õppetunnid õppeasutustes, kontserdid, näitused jne.

 

Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsus kõiki teiste rahvaste keelest ja kultuurist huvitatuid osa võtma digimängust “Minu Euroopa”, mis toimus 28. augustist 26. septembrini 2023.

 

 

 

Eile, 25. septembril 2023, Euroopa keeltepäeva eel võttis Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhataja Nina Peerna koos Laulasmaa kooli õpilastega osa digimängust “Minu Euroopa”, mis oli pühendatud Euroopa keeltele. Õpilased olid tublid! Mängus külastasid 17 riiki (küsiti 17 küsimust). Tänu 15 õigele vastusele pääsesime loosimises osalema. Peaauhinnaks on 10 tasuta keeletundi (individuaalse osalusega) ja Tallinna Euroopa Elamuskeskuse külastus koos põnevate kohtumiste ja Belgia vahvlitega (klassi osalusega).

Loodame õnnele!

Osaleme joonistusvõistlusel “Olgem sõbrad” Lätis, Daugavpilsis

Osaleme joonistusvõistlusel “Olgem sõbrad” Lätis, Daugavpilsis

Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhatuse esimehe sõnul: “Selliste Laulasmaa kooli üheksandikutega on rõõm koostööd teha! Suure huvi ja entusiasmiga võtavad õpilased osa joonistuskonkursil “Olgem sõbrad ”, mille korraldab on Daugavpils Baltkrievukultūras un izglītības biedrība

“Uzdim”

Soovime õpilastele edu konkursil!

Edumus ja Meaningful Talks korraldasid koostöös   veebiseminari “KUIDAS AIDATA NOOREL LEIDA OMA TEE?”

Edumus ja Meaningful Talks korraldasid koostöös   veebiseminari “KUIDAS AIDATA NOOREL LEIDA OMA TEE?”

Täna, 18.septembril 2023,  toimus tasuta veebiseminar ““Kuidas aidata noorel leida oma tee?”

Seminaril osalesid Õppe-ja Arengukeskuse EVA-Studiorum liikmed, kes tunnevad huvi noorte karjäärivalikute toetamise vastu.

Seminari esinejad arutasid järgmisi teemasid:

  • Mis on Eesti noorte peamised ametiootused?
  • Kuidas on ebakõla plaanitava hariduse ja ametiootuste vahel (misalignment) muutunud?
  • Kuidas saame toetada noori avastama erinevaid ameteid ja mõistma, millised on teekonnad nende karjääride saavutamiseks?
  • Kuidas toetada noorte huvisid ja valikut ilma enda unistusi ja eelistusi pealesurumata?
  • Milline roll on tööandjatel üldhariduses?
  • Kas noorte huvide ja teadmiste arendamine on koolijuhtide ja õpetajate töö või peaks tööandjad ka panustama?

Võrreldes 2015. aastaga on 2018. andmete järgi PISA uuringuga Eesti õpilaste protsent, kes ei oska anda vastust oma võimaliku tulevikuameti kohta, tõusnud 15%-lt 21%-le.

Esinejad:
Kaspar Korjus, Pactum AI kaasasutaja ja tootejuht
Gunda Tire, Haridus- ja Noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht
Rita Rätsepp, psühholoog
Lilian Promet, Meaningful Talksi kaasasutaja

Vestlust modereeris: Maria Rahamägi, Edumuse asutaja

Veebiseminari järelvaatamine toimub  lingi kaudu: https://www.youtube.com/watch?v=qcCn3s_G2cU

 

Eestis välja kuulutatud traditsiooniline luulekonkurss “З лёну i жыта я вершы складаю…”

Eestis välja kuulutatud traditsiooniline luulekonkurss “З лёну i жыта я вершы складаю…”

Vähemusrahvuste Keskus “Radzima” kutsub 8-18-aastaseid lapsi osalema rahvusvahelisel veebipõhisel luulevõistlusel, mis on pühendatud Valgevene poetessi Jevgenia Janištšitsi 75. aastapäevale.

Valige poetessi luuletused, filmige video ja saatke need ühele aadressidest: radzima@radzima.eu või niina@evastudiorum.com

Konkursi kirjeldus js tingimused siin : www.radzima.eu

Kallid lapsed! Ootame aktiivset osalemist konkursil!

Konkursi tingimised:Положение о конкурсе чтецов Евгения Янищиц 2023 год

Заявка на участие в онлайн-конкурсе чтецов Евгения Янищиц

 

Kutse vene keele õpetajate kohtumisele

Kutse vene keele õpetajate kohtumisele

 

Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum liige, Harjumaa Laagri Kooli õpetaja Ekaterina Krivorutska,
ürituse “Vene keele õpetajate päev” moderaator,  kutsub kolleege rahvusvahelisele kohtumisele, mis toimub 13. septembril algusega kell 12.30.

11.-15.septembrini on Laagri Koolis külas õpetajad Tšehhist Radim Mikyska ja Bedrich Chromek, kes jagavad oma kogemusi.

Registreeru enne 7. septembrit lingi kaudu: https://forms.gle/5FcG8kfQ7R7J2gUEA