Osalemine rahvusvahelisel aktsioonil “Sõna kunst”

Osalemine rahvusvahelisel aktsioonil “Sõna kunst”

Õppe -ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhatuse esimehe Niina Peerna juhendamisel  Laulasmaa kooli (Lääne-Harju vald) 6. klassi õpilane Riann Raatma osales rahvusvahelisel aktsioonil “Sõna kunst”, mis oli pühendatud rahvusvahelisele emakeelepäevale. Аktsiooni korraldas Minski laste keskraamatukogu. Iga osaleja luges luuletuse oma emakeeles. Osalejad olid erinevatest riikidest (Valgevene, Kasahstan, Moldova, Ukraina, Armeenia, Venemaa, Baškortostan, Eesti ja teised).  Riann esindas Eestit ainsana, ta luges eesti keeles  M. Tanki  luuletust „Linnud“.

17. märtsil , II trimestri lõpuaktusel,  õpetaja -juhendaja Niina Peerna andis õpilasele üle diplomi ja kingitused  osalemise eest.

Rahvusvähemuste Keskusesse “Radzima” kuuluvate organisatsioonide juhtide koosolek

Rahvusvähemuste Keskusesse “Radzima” kuuluvate organisatsioonide juhtide koosolek

Täna, 26. veebruaril 2023 toimus Vähemusrahvuste Keskuse „Radzima“ koosseisu kuuluvate organisatsioonide juhtide esimene koosolek. Kohtumine toimus Kultuurikeskuses „Radzima“ Tallinnas. Koosoleku tööst võttis aktiivselt osa Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum“ juhataja, juhatuse esimees Nina Peerna. Huvitav tulemuslik kohtumine andis oma tulemusi: arutati aruandlusküsimusi, 2023. aasta ühisüritusi ja üritusi seltsides, langetati otsuseid.

Koosolekul osalesid järgmiste organisatsioonide juhid:

 1. Vähemusrahvuste Keskus “Radzima” – Ketlin Balabukha
 2. Tallinna Esteetilise Kasvatuse Keskus – Tatjana Tšervova
 3. MTÜ “Õppe – ja Arengukeskus EVA-Studiorum” – Niina Peerna
 4. MTÜ “Türgi kool” – Gulnara Vals
 5. MTÜ “Vepsa hing” – Sergei Tšistodelov
 6. MTÜ “Etnomeedia” – Aleksei Aleksejev

 

Lapsed joonistasid “Eesti – 105!”

Lapsed joonistasid “Eesti – 105!”

Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum õpetaja Nina Paerna õpilased väljendasid oma tundeid oma armsa kodumaa vastu oma joonistustes-plakatites teemal “Eesti – 105”, mis koostati Eesti Vabariigi aastapäevaks. Laulasmaa ja Klooga koolide õpilased vene keele tunnis kirjutasid infoandmeid oma riigi kohta ja joonistasid.

Kallid sõbrad! Head sõbrapäeva teile!

Kallid sõbrad! Head sõbrapäeva teile!

Valentinipäev on armunute päev, mida tähistatakse 14. veebruaril. Eestlased tähistavad seda ka sõbrapäevana.  Valentini- või sõbrapäeva sisuks on meil üldse lähedasi inimesi meeles pidada, kuigi algselt on päev pühendatud armastusele ja kallimale, kellele antakse oma tunnetest märku või tehakse kingitusi.

Kallid sõbrad!  Head sõbrapäeva teile soovib Õppe-ja Arengukeskus EVA-Studiorum!

Soovime, et igaüks teist tunneks tõelist armastust. Unustge üksindus ja kurbus.  Igal inimesel siin maailmas on oma isiklik õnn. Soovin, et kõik leiaksid selle täielikult ja tunneksid seda. 

Olgu teil alati:

Õhk hingamiseks,

Tuli soojendamiseks,

Vesi joomiseks,

Maa elamiseks ja Sõber armastamiseks!

 

Kasulik veebiseminar “Vene keele kui teise võõrkeele õpetajate Online-abilised“

Kasulik veebiseminar “Vene keele kui teise võõrkeele õpetajate Online-abilised“

Kaasaegsete veebiteenuste kasutamine klassiruumis mängib olulist rolli tõhusa ja kvaliteetse hariduse korraldamisel ning suurendab ka välismaalt õpilaste huvi vene keele õppimise vastu. Elektroonilisi ressursse saab kasutada vene keele kui teise võõrkeele tunnis erinevatel etappidel. Nad on end hästi tõestanud nii veebitundides kui ka klassiruumides.

 

 

Täna, 12. veebruaril 2023, said veebiseminaril “Online -õpetajaabi” osa võtnud Õppe- ja Arengukeskuse EVA-Studiorum vene keele õpetajad täiendada ja värskendada oma teadmisi veebiteenuste vallas.

 

 

 

 

Veebiseminari juhid Kichina Jekaterina ja Agafonova Kristina, Moskva Riikliku Ülikooli vene keele koolituskeskuse õppejõud, rääkisid, et:

 • tõhusa ja kvaliteetse õppe jaoks on oluline kaasaegsete veebiteenuste kasutamine klassiruumis;
 • digitehnoloogiad suurendavad välisõpilaste huvi vene keele õppimise vastu;
 • vene keele kui võõrkeele tunni erinevates etappides saab kaasata elektroonilisi ressursse.

Veebiseminaril esitleti kuulajatele  erinevaid veebiteenuseid, mida saab efektiivsemaks õppimiseks kasutada, räägiti küsitluste kasulikkusest, erinevatest mängudest, viktoriinidest ning õpilastele huvitavate töölehtede loomisest.

Veebiseminar oli väga kasulik kõigile osalejatele: neile, kes pole digiruumi ja selle võimalustega kursis; neile, kes mõtlevad saada uusi teadmisi elektrooniliste ressursside kohta; neile, kes kahtlevad oma digioskustes.

Osalemine veebiseminaril Turvalise interneti päeval 7.02.2023

Osalemine veebiseminaril Turvalise interneti päeval 7.02.2023

Täna, 7.02.2023,  tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Rahvusvahelist turvalise interneti päeva tähistatakse juba 20. aastat ning selles osalevad üle 180 riigi üle maailma. Eestis koordineerivad päeva üritusi Targalt internetis projekti raames Lastekaitse Liit, Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Sotsiaalkindlustusamet. Tänane turvalise  interneti päev Eestis kannab juhtmõtet „Minu andmed on minu vara,“ millega kutsutakse üles läbi mõtlema, kuidas oma andmeid internetis ja nutiseadmes turvaliselt hoida ning millist infot ja kellega veebis jagada.

 

 

 

Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum pedagoogid ja juhatuse esimees Niina Peerna osalesid Haridus- ja Noorteameti projekti Targalt internetis raames veebiseminaril “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”.

 

Veebiseminar toimus 7. veebruaril 2023, turvalise interneti päeval. Veebiseminaril esinesid Tallinna Haridusameti andmekaitsejuht Merit Valgjärv ja Pärnu Mai Kooli IT ja andmekaitsespetsialist Hanno Saks. Seminaril räägiti sellest, mida peab õpetaja teadma andmekaitse ja küberturvalisuse kohta koolis:

 

 

1) Isikuandmete kaitse ja avalik teave õpetaja töös:

 • Milliseid andmeid tuleb kaitsta ja kuidas seda praktikas teha
 • Nõusolekud, lepingud ja muu vajalik dokumentatsioon
 • Andmete väljastamine koolivälistele isikutele ja lapsevanematele

2) Praktilised näited Küberturvalisuse kohta koolis:

 • Toimijad koolis kui õppeasutuses ja küberturvalisus
 • Kooli kui asutuse ulatus pandeemia-järgses kontekstis ja küberturvalisus
 • Reaalsed ja igapäevased ohud
 • Enimlevinud intsidentide näitlikustatud arutelu kolme näite baasil

 

Head Uut Aastat! 2023!

Head Uut Aastat! 2023!

 

 

Kallid sõbrad! 

Õppe -ja Arengukeskus  EVA-Studiorum soovib teile head Uut Aastat! Edu ja õnne uuel aastal!

Soovime, et uuel aastal oleks teil kõik, mida raha eest ei saa: armastust, tervist, õnne ja sõpru häid!

 

 

 

 

Aitäh uusaastatervituste eest kaugetele ja lähedastele sõpradele Eestist, Lätist, Valgevenest, Venemaalt, Bulgaariast, Jordaaniast, Ukrainast, Itaaliast ja Kanadast

Välja on kuulutatud rahvusvaheline lastejoonistuste konkurss “Idamaised muinasjutud läbi laste silmade-III”.

Välja on kuulutatud rahvusvaheline lastejoonistuste konkurss “Idamaised muinasjutud läbi laste silmade-III”.

MTÜ “Turgi kool” (Tallinn, Eesti) kuulutas välja kolmanda rahvusvahelise laste joonistusvõistluse “Idamaised muinasjutud läbi laste silmade”. Konkursil on oodatud osalema lapsed vanuses 5-18 aastat. Võistlust toetab Aserbaidžaani Vabariigi Suursaatkond Eesti Vabariigis, Vähemusrahvuste Keskus “Radzima”.

Töid konkursile võetakse vastu 1. novembrist 2022 kuni 1. veebruarini 2023.

Konkursi tingimused: Idamaa muinasjutud joonistuse konkurss

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase tervitus õpetajate päeva puhul

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase tervitus õpetajate päeva puhul

Head õpetajad! Tervitan teid tänase õpetajate päeva puhul.

Aastas on üks päev, kus kogu tähelepanu on just teil. See päev on täna! Ei ole inimest, keda mõne õpetaja olek, tegu, toetus poleks elu jooksul positiivselt mõjutanud, suunanud.

Iga päev on teie mõjualas Eestis ligi 200 000 last ja noort, kellest sõltub meie tulevik. Eesti vajab häid ja pühendunud õpetajaid. Peame veel ühiskonnana pingutama, et õpetaja motivatsioon ei raugeks. Jah, see on ka palgaküsimus, aga lahendamist vajavad ka muud aspektid: töötingimused ja õpetajaameti väärtustamine. Palk ainsana inimesi kinni ei hoia. On tarvis, et töökoormus oleks jõukohane, et oleks toimiv karjäärimudel, et koolijuhid oleks tasemel.

Viimastel aastatel oleme pidanud kohanema kiiresti muutuvate oludega. Koroonaviirusest tingitud distantsõpe ja keeruline koolikorraldus, Ukraina sõda, mis tõi vajaduse tegeleda õpilastega, kes veel eesti keelt ei oska, aga peavad varsti teistega koos edasi jõudma. Ajad on jätkuvalt keerulised, kuid üheskoos saame ka neist üle. Meil kõigil on üksteiselt midagi õppida – alustavatel õpetajatel kogenud kolleegidelt ja ka vastupidi. Uut kogemust toovad koolidesse karjääripöörajad – õpetajatööle asuvad inimesed, kel juba kogemus mõnes muus valdkonnas.

Lähiajal läheb kogu Eesti haridussüsteem üle täielikult eesti õppekeelele. Mitmekeelse haridussüsteemi ülevalpidamiseks ei ole väikesel Eestil ei ressurssi ega vajadust. Teeme ühiselt selle pingutuse, et meie tulevikupõlvkond saaks hakkama – et kellelgi ei jääks riigikeele puuduliku oskuse tõttu oma potentsiaal elus rakendamata. Ja et eesti rahvus, keel ja kultuur säiliksid läbi aegade, nagu nõuab Põhiseadus.

Ärgitan tänasel õpetajate päeval ka lapsevanemaid mõtisklema oma rolli üle lapse haridusteel. Mida oleme teinud ja mida saame ära teha, et kasvatada lapses uudishimu uute teadmiste, eesti kultuuri ja ühiskonna vastu, hoolivust kaaslaste suhtes? Kuidas saame meie anda panuse, et õpetajad ei põleks koolis läbi?

Head õpetajad, olen korduvalt mõelnud, millest küll tuleb teie motivatsioon pühendumiseks ja sisemine energia, soov anda see energia oma õpilastele edasi. Saan endise õpetajana sellest ka aru, aga imetlen teid ikkagi! Paljud teist kannavad edasi laulva revolutsiooni isamaalist tuld. Vaimustus ja vabaduseiha pole kustunud.

Teiega, õpetajad ja õppejõud, elab ärkamisaeg Eesti lasteaias, koolis ja kõrgkoolis ka täna edasi ning mina haridus- ja teadusministrina luban: Eesti riik peab teid meeles ning ja tunnustab!

Aitäh tehtu eest ja selle eest, mida veel teete! Head õpetajate päeva!

Tõnis Lukas
haridus- ja teadusminister