Meid ühendab ajalugu…

14. mail 2014. aastal saabus eesti delegatsioon Tveri, et külastada ja austusega kummardada Eesti esimese presidendi hauda.

Tveri oblasti valitsuse toel 2014. aasta mais oli realiseeritud programm „Verhnevolžje-
sõpruse territoorium“. Selle programmi raames viibis 14.-17.05.2014. delegatsioon Eestist Tveri linnas ja Buraševo asulas. Delegatsiooni juhendas MTÜ Õppe-ja Arengukeskus EVA-Studiorumi juhatuse esimees Ketlin Pukk. Delegatsioon koosnes EVA-Studiorumi liikmetest (Juhatuse liige Niina Peerna, Lidia Kazatšok ja õpilased Tabasalust, Jekaterina Krivorutška Sauelt, Asta Pazuhhanitš Mõnistelt, rahvadiplomaat Henn Latt) ja Tabasalu Muusikakooli direktor Kalev Konsa, õppealajuhataja Mai Ainsalu ja muusikakooli viis õpilast.

Eesti delegatsioon külastas Tverimaad juba kolmandat korda. Sõprussuhted said alguse 2011. aastal, mil Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi algsele matmispaigale Buraševo küla kalmistul oli püstitatud mälestusrist. Tollest ajast Venemaa Tveri oblasti Buraševo asula teeb koostööd esindajatega Eestist. Buraševo asula peamiseks partneriks rahvusvahelise sideme loomises antud projektis on Tveri Eesti Selts. Rahvusdiplomaatia poliitikat kahe riigi vahel toetab Eesti Vabariigi Suursaatkond Moskvas.

Kohtumise peamine eesmärk oli rahvusvahelise projekti „Kõlbelise arengu poole läbi rahvakultuuri tundmaõppimise“ (v.k. «К нравственному становлению через познание национальной культуры») elluviimise alustamine. Selle visiidi käigus olid allkirjastatud koostöölepingud Buraševo, Mirnovi koolide ja MTÜ Õppe- ja arengukeskuse EVA- Studiorum vahelise projekti „Meid ühendab ajalugu“ raames. Ümarlauas Buraševos Eesti ja Venemaa vahelise viieaastase kultuuriprogrammi kunsti- ja haridusvahetusest kanti ette esitlus. Lidia Kazatšok esines presentatsiooniga „Eesti haridussüsteem“, Ketlin Pukk rääkis MTÜ tegevusest, Niina Peerna tutvustas kokkutulnutele delegatsiooni koosseisu. Väga tähtis oli meie jaoks Buraševo koolis asuva Konstantin Pätsu nimelise muuseumi külastus. Me saime näha, et selle inimese mälestust Buraševos peetakse kalliks, näha ja kuulda, kuivõrd suure armastuse ja huviga muuseumi direktor Natalja Grigorjeva viis läbi ekskursiooni oma külalistele. Sealsamas saime tänu avaldada meie delegatsiooni liikmele Henn Latt ́ile, kes seisis muuseumi rajamise juures ja aitas materjalide ja eksponaatide valimisega. Sellega leiavad kinnitust sõnad „Meid ühendab ajalugu“.

15. mail jõudis delegatsioon Eestist Tveri oblasti Kalinini rajooni Buraševo asulasse, et mälestada sõdureid, kes hukkusid Suure Isamaasõja ajal ja külastada Eesti esimese presidendi Konstantin Päts matmispaika. Külalised ja võõrustajad panid lilli Nõukogude sõdurite monumendi ja K. Pätsu mälestusristi juurde.

Meie delegatsioon külastas erinevaid koole, õppeasutusi, muuseume ja näitusi. Toimus väga palju kohtumisi. Aga kõige olulisem kohtumine toimus 16. mail Tveri linnavalitsuses, kus korraldati ümarlaud “Rahva diplomaatia”. Sellel osalesid Tveri linnapea, Duuma deputaadid, rahvusvähemuste seltside juhid ja külalised Eestist. Tveri Linnapea Aleksander Korzin tervitas südamlikult külalisi, rääkis Tverist ja linna minevikust ja tulevikust. Ta märkis, et linnakultuuri küsimustes Tver peaks võtma eeskuju Eesti linnadest. Eesti esindajad tänasid sooja vastuvõtu eest ja kinkisid eesti suveniire ja eesti leiba. Leib on alati olnud kallis eesti ja vene rahvale. Sellest rääkis ka Tveri linna riigiduuma deputaat, tehase”Volga pagar” direktor Lilia Kornienko. Pärast toimus Leiva muuseumi külastus. Tervituslaul koos soola-leivaga, millega võttis külalisi vastu folklooransambel “Krasnaja gorka” koolis nr.41 Tveris ei jätnud kedagi ükskõikseks. Kõige soojemad mälestused on jäänud sellest, kuidas meie tegime linnukesi “lõokesi”, mis traditsiooniliselt küpsetatakse vene perekondades kevade kohtumise auks.

Ühise kontsertsiga A. Andrejevi nimelises muusikakoolis nr.3 lõppes meie viibimine Tveris kui “rahvusdiplomaatia” esindajad Eestist. Kolmas muusikakool on tuntud Tveris kui aktiivne erinevate riikide kultuuripärandi edendaja. Sellega tegeleb pereansambel „Õunake“. Koos MTÜ-ga “Tveri Eestlaste Selts” Inna-Berestenko Eunap ja tema abikaasa Aleksander Eunap, nende lapsed korraldavad “Muusikalised kohtumised Eestiga“. Eesti seltsi esindaja, Tveri Linnaduuma deputaat Elena Julegina ütles, et “sellised kohtumised on õpetanud mõistma väikeriigi elanikke muusikat ja kultuuri, kes elavad Soome lahe kaldal.” Esimene tutvus “Õunakesega” toimus õpilaste ettevalmistamise ajal vene keele olümpiaadiks teemal “Eestlased Venemaal”. Esimene kohtumine ansambliga “Õunake” toimus 2012. aastal Tabasalus, kui peregrupp Niina Peerna kutsel külastas Eestit ja andsid oma suurepärase kontserdi TÜG-s.. Visiidi ajal „Õunake“ külastas ka Tabasalu Muusikakooli.

Tveris oli Tabasalu gümnaasiumist ja muusikakoolist 7 õpilast. Nendest muusikakooli saksofoni ansambel, kelle kohta muusikakooli direktor Kalev Konsa ütles, et “need mehed mängivad puhkuseta kolm tundi.” Näitas oma talenti slaavi lauluansambel “Devtšata” ja noorte muusikat erinevate muusika instrumentidega. Kõlasid luuletused Eesti kohta autori Niina Peerna esitusel.

Külalistel Eestist jäi veel aega tutvuda Tveri linnaga, kõndida mööda Volga kallast, valida suveniire Trehsvjatskaja tänavalt, osta vene komme ja šokolaadi. Me jätsime nägemist Volga jõe kaldaga, kaasa võttes oma kaasmaalaste sooja käepigistuse, südame soojuse ja uhkuse Tveris elavate eestlaste pärast, kes ajavad oma juuri, oma musikaalsust, korraldades selliseid kohtumisi. Igaühel meist on jäänud lootus külastada uuesti imeilusat Tveri maad.

Kohtumised jätkuvad… Oktoobris toimub Rahvusvaheline konverents „Meid ühendab ajalugu…“ Tveris, kuhu on kutsutud osalema õpilased Eestist. Ja 2015.a suvel Nurmekundal (see on eestlaste üks esimesest elupaikadest Venemaal) toimub Rahvusvaheline Rahvamuusika festival, kuhu on kutsutud esinema meie Tabasalu Muusikakooli muusikud ja Tabasalu Ühisgümnaasiumi kollektiivid.

Meie delegatsioon tänab Harku Vallavalitsust toetuse ning abi eest, „Estbussi“ ja sponsoreid, et meie reis sai üldse toimuda.

Niina Peerna

Bookmark the permalink.

Comments are closed.