Infotund uuendatud võõrkeelse õppekava rakendamise kohta

Infotund uuendatud võõrkeelse õppekava rakendamise kohta

2024 aasta märtsis toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud  ainevaldkondade infotunnid, et tutvustada võimalusi uuendatud riiklike õppekavade ja õppeprotsesside kirjelduste rakendamiseks. Haridus- ja teadusministeerium viib läbi

Täna, 12. märtsil 2024 toimus infotund, kus arutati uuendatud riiklike võõrkeelsete (inglise, saksa, prantsuse, vene, soome ja hispaania) õppekavade rakendamist Eesti keskkoolides.

 

Sessioonist võtsid osa võõrkeeleõpetajad ning EVA-Studiorum Haridus- ja Arenduskeskuse liikmed.

Kõigil Eesti üldhariduskoolidel tuleb oma õppekavad ajakohastatud riiklike õppekavadega kooskõlla viia hiljemalt 2024. aasta sügiseks. Ajakohastatud riiklike õppekavade üks suur muudatus on, et enam ei ole ainekavades detailselt kirjeldatud õppesisu. Kesksel kohal on õpitulemused, mille saavutamiseks on õppijakesksust arvestades võimalik valida erinevaid teid. See annab koolidele suurema vabaduse oma koolis õpet kavandada – õppesisu tuleb kirjeldada kooli õppekavas, arvestades just oma kooli ja piirkonna eripära, võimalusi ning ka koolipere eelistusi.

Koolide abistamiseks ja koolide õppekavade uuendamise toetamiseks on koostatud soovituslikud õppeprotsesside kirjeldused, mis on kättesaadavad Esileht – Õppekava materjalide veeb (projektid.edu.ee). Seda materjali saab kasutada oma kooli õppekavade uuendamisel.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.