Integratsiooni laager „Mööda Vabadussõda radupidi“

Juba 3 aastat korraldatakse integratsiooni laager „Mööda Vabadussõda radupidi“, millest võtavad osa eesti, vene, valgevene ja ukraina päritoluga noored vanuses 14 – 15. Projekti viib läbi Õppe- ja Arengukeskus EVA-Studiorum koostöös Eesti Kaitseliidu Harju Malevaga.

Selle projekti eesmärkideks on integratsiooni protsess, milles põhirõhk  asetub Eestis üleskasvavale muulaspõlvkonnale ja eestlaste omavahelistele suhetele, noorte omavaheliste suhete, kultuuri ja põhimõtete parem arusaam läbi vabadussõja ausammaste külastuse, noorte teadmiste täiendamine Eesti Vabariigi ajaloost läbi Vabadussõjas langenud kangelaste ausammaste ja tähtsate lahingutandrite külastusega, Eesti ja muukeelsete noorte lõimumine läbi erinevate rahvaste rahvamängude ja spordimängude ning loomulikult ka keele praktika. See projekt toetab aktiivselt põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava.

Sellel aastal toimus laager 3-4 juulil. Osales 42 inimest, kellest pooled olid vene keelt kõnelevad noored Eesti koolidest ning õpilased valgevenest ja ukrainast. Õppereisi ajal laagri toimumispaika (Valga Isamaalise Kasvatuse ja Püsiekspositsiooni muuseum) toimus Vabadusausammaste ja lahingupaikade külastus: Kohila, Rapla, Türi, Mustla jt. paigad. Projekti meeskonna, kogenud õpetajate ja instruktorite valvsa pilgu all toimusid hommikuvõimlemine, koolitused, ekskursioonid, ühistegevused ja sportüritused. Oli koostatud Vabadussõja ausammaste ja mälestusmärkide õppematerjal ekskursiooni vältel külastavate paikadega kohta ning mis jagati igale projekti osalejale. Projekti lõpus tänati laagri osalejaid tänukirjaga.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.