Kohtumine Tallinna Rahvusraamatukogus.

Kohtumine Tallinna Rahvusraamatukogus.

4. aprillil 2019  aastal toimus Tallinna Rahvusraamatukogus kohtumine eesti ajaloost huvitatud inimestega. Kohtumise ajal leidis aset veebilehe www.konstantin-patsi-jalgedes.ee esitlus. Sellel saidil on kronoloogilises järjekorras näidatud kirjeldustes, dokumentides ja fotomaterjalides  Eesti Vabariigi esimese presidendi K. Pätsi matmispaiga otsingud ja sellega seotud sündmused Venemaal, Tveri oblastis alates 1988. aastast. Hetkel on veebisaiti külastatud 111 riigis. Kohtumise avas EVA-Studiorumi juhatuse esimees Nina Peerna. Kuna ta on Tveri ja Burashevoga hariduse ja kultuuri valdkonnas sidemete hoidja ning peamine ürituste korraldaja ja eestkostja, tegi ta ettekande “Õppe – ja Arenguskeskus EVA-Studiorum kui K. Pätsi pärandi säilitamise rahvusvahelise koostöö juht”.  Veebilehte esitles selle asutaja rahvadiplomaat Henn Latt. Ajaloouurija Hilda Sabbo, raamatu „On võimatu vaikida” autor rääkis oma mälestustest ja uurimismaterjalidest. Igale ettekandele järgnesid kohe Klooga kooli õpilaste esinemised, kes lugesid eesti autorite luuletusi ja laulsid oma kodumaast ja selle ilust.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.