Konverents Võrumaal

21.oktoobril 2014. aastal Võru Kesklinna Koolis toimub Võrumaa koolide ja lasteaedade õpetajate konverents, kus pedagoogid-praktikud jägavad oma töökogemust. Esinejaid on 24 erinevate ettekannetega.

MTÜ Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum liige Asta Pazuhanitši, kes töötab Mõniste Koolis vene keele ja ajalooõpetajana, esineb ettekandega “Integratsioonilaager “Teekond vabadusele”. Igal aastal osalevad laagris eesti ja vene koolide õpilased ja õpetajad. Sellel aastal korraldas juulis EVA-Studiorum laagri viiendat korda, kus Asta Pazuhanitš oli giid.

Integratsiooni laager “Teekond vabadusele” esitaja Asta Pazuhanitš

Bookmark the permalink.

Comments are closed.