Kutse raamatu esitlusele

21. oktoobril 2015 aastal Tallinna keskraamatukogus toimus Sirje Kiini monograafia „Marie Under. Elu ja luule“  venekeelse tõlkeraamatu esitlus.

Raamatu presentatsioonile kutsuti ka Niina Peerna, kes osutas suurt abi  ekspert-nõuandjana Underi monograafia vene keelde tõlkimisel.

Pressiteade Under

Bookmark the permalink.

Comments are closed.