Õpetajate juhendamine ja koolitamine

Õpetajate juhendamine ja koolitamine

Väga raske on õppida võõrkeelt, toetudes ainult tunni materjalile. Väga  tahtis on praktilise keele omandamine. Tartu Ülikooli meediaõppejõud prof. Peeter Vihalemm sõnul: „Lugemisest on saanud omane tegevus haritud inimesele, on vähem haritud ja vaesemates kihtides jõudsalt kasvanud telerivaatamise aeg (näitab meediauuringud).  Samad tuuled puhuvad mujalgi maailmas. Nt. Soomes on tõusnud teleri taga istumise aeg 1,5 tunnilt 2,25ni, Eestis 2 tunnilt 4,5ni .” Neid uuringud panid mind tõesti mõtlema ja analüüsima oma tööd tunnis , mis on seotud lugemisega. Viisin klassides väike uuringu, kui palju keegi loeb, mida loetakse kodus ja koolis.  Tulemused ei olnud rõõmustavad. Selleks ma töötasin  välja vene keele õpetajate jaoks kursuse materjalid kahes moodulis “Praktilised  meetodid vene keele tunnis”, mis viisin läbi Eesti koolide vene keele õpetajatele.  Täiendades neid materjale, viisin läbi Valgevenes kaks kursuse moodulit “Praktilised meetodid võõrkeele tunnis” Valgevene koolide võõrkeelte õpetajatele. Koolitusel  rääkisin, kuidas kasutada tunnis Interaktiivseid meetodeid, et õpilasi motiveerida keelt õppima ja tõsta huvi vene keele vastu . Uuringu järgi “aja jooksul, mis õpetaja tunnis õpetab/räägib,  õpilased ei kuule liigi 40% pakutud materjale” ( Piret Kärtner), selle- pärast tunnid peavad olema rikastatud erinevate meetoditega. Põhitegevus võõrkeele tunnis – lugemine. Praegu on väga suur probleem, et õpilased ei taha lugeda raamatuid kodus , koolis. Kõige kergem viis tekstsiga töötada tunnis – lugemine ja tõlkimine. Ja isegi see tegevus on paljudel õpilastel vastumeelt. Minu koolitusel  on lugemine – see on põhiline teema, kuidas ja mida teha, et õpilastel tuleks huvi lugemise vastu. Vene keele (arvan, et eesti keele ka) kvaliteedi vähendab Internet ja lugemise puudus. Tänapaeva noorte probleem on selles, et loetakse vähe, ja enamus Internetis , mis tihti on vigadega. Kui noored loeksid kirjandust, see aitaks neile parandada kirjandusliku keele oskust.

2010. aastal viisin läbi Harjumaa vene keele õpetajatele koolitus „Lugemine. Praktilised meetodid vene keele tunnis“. Nimetatud koolitus oli seotud Lugemisaastaga Eestis, mis kuulutati välja 29. Jaanuaril 2010.a  Albu mõisas. Selle koolituse teema esitatud kitsamas aspektiks – lugemine  teemal “Teater”.

Arendasin teemad, esinesin IV Vabariiklikul vene keele õpetajate konverentsil “Vene keele õpetamise metoodika õptimeerimine eesti koolis”  ettekannegaЧто читать и как читать” (Tunnistus ja konverentsi kava).

Põhines tehtud tööle, praegu ka laiendan oma materjale, kasutades IKT-vahendeid, kaasaegsed interaktiivseid meetodeid, mis saab rakendada antud teema valdkonnas. Olen kindel, et saab  tõsta huvi lugemise vastu, parandada praegust olukorda  teadliku suhtumisega keele vastu ja hea kirjanduse lugemine.

Põhjalik kirjeldus on tehtud E-portfoolio rubriigis “Mina koolitajana” ja “Esinemised haridusüritustel ja konverentsidel”.

2018. aastal juhendasin üliõpilase pedagoogilist praktikat. Tõend (täpsemalt rubriigis „Mina juhendajana“). Minu praktikant õpib vene keele  õpetajaks ning tunde, mida juhendasin, oli 11 (5, 7, 8 klassid ja liitklass (5+6 kl.) .  Arutasime minu koostatud õppekavasid, juhendasin praktikandi   tunnikavade koostamist  ja andsin ka ise nõu. Tunnikava 1 ja tunnikava 2.  Minu juhendatava eripära oli see, et ta töötab juba inglise keele õpetajana, saime arutada mis on ühist vene ja inglise keele õpetamisel ja millised on erinevused. Praktika eesmärk  oli: 1) Anda teatud arv tunde, mida praktikant külastas, kuulata, kuidas ta analüüsis neid tunde, mida huvitavat leidis enda jaoks ja mida teeks teisi.  2) Juhen-dada ja analüüsida tema antud tunde ja saada mitmekülgne kogemus. (e-portfoolio “Mina juhendajana”)

Olin vene keelse tõlkeraamatu  Sirje Kiini monograafia “Marie Under. Elu ja luule” ekspert-nõustaja. Raamatu kirjastas Tartu Ülikooli kirjastus. Mahuka teose (656 lk.) tõlkimist ja väljaandmist rahastasid Integratsiooni ja Migratsiooni sihtasutus MISA, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. Sirje Kiini populaarne Underi-biograafia on juba tõlgitud ka inglise keelde, mis ilmus 2016.aastal USAs. Kutse esitlusele Pressiteade:Kutse

Comments are closed.