“Rahvused Eestis” raamatusarja uus kogumik tutvustab valgevenelasi

“Rahvused Eestis” raamatusarja uus kogumik tutvustab valgevenelasi”

2. veebruaril esitletakse Tallinnas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Valgevenelased eestisInimesed (MISA) “Rahvused Eestis” raamatutesarja kaheksandat kogumikku “Valgevenelased”, mis tutvustab Valgevene loodust, keelt, kultuuri, kirjandust, kunsti,

20 erinevas maailma riigis elab kokku ligi 3 miljonit valgevenelast. Kõige rohkem on valgevenelasi Venemaal (ligi 815 000), USA-s (500 000), Ukrainas (275 000) ja Kanadas (100 000). Eestis elab ligi 20 000 valgevenelast.

Valgevenelaste ja eestlaste sidemed ulatuvad keskkaega, kui Leedu suurvürstiriigi ajast pärit andmete kohaselt elas Eesti territooriumil 272 valgevenelast. Rohkesti valgevenelasi saabus Eestisse 1940. aastal pärast Eesti lülitamist Nõukogude Liidu koosseisu ning 1989. aastaks elas Eestis juba ligi 28 000 valgevenelast.

Raamatusarja eesmärk on tutvustada eestlastele riigis elavate mitmesuguste rahvuste kultuuri ning tõsta teadlikkust Eestist kui multikultuursest ühiskonnast, kuhu kuulub enam kui 140 erinevat rahvust. Raamatuid kasutatakse aktiivselt ka koolides täiendavate õppematerjalidena. Raamatu “Valgevenelased” tiraaž on 2000 eksemplari ning kogumikku jaotatakse traditsiooniliselt tasuta üldhariduskoolidele ning raamatukogudele. Sarja väljaanded on huvilistele kättesaadavad digitaalselt ka MISA veebiraamatukogus: www.meis.ee/raamatukogu.

Sarja “Rahvused Eestis” raames on varem ilmunud seitse kogumikku: “Leedulased”, “Kasahhid”, “Venelased”, “Usbekid”, “Aserbaidžaanid”, “Armeenlased” ja “Tšuvašid”.

Raamatu koostasid Niina Peerna ja Ita Serman MISA tellimusel. Raamatu kirjastaja on TEA Kirjastus ning selle väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium „Eesti lõimumiskava 2008-2013“ raames.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.