Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

 Õpetaja oma töö analüüsimine ja enesearendamine

Pidevalt analüüsin oma tööd, õpetamismetoodikat ning ainealast pädevust, kogun tagasisidet õppijate õpitegevuste ning –tulemuste kohta. Iga kevad toimuvad arenguvestlused õppejuhiga, see on ka väga hea viis teha eneseanalüüsi? Valisin kasvataja/õpetaja ameti 14-aastasena teadliku otsusena, kui läksin õppima Minski pedagoogika kutsekooli. 2 aastat töötasin lasteaja kasvatajana ja juba 33 aastat vene keele õpetajana. See amet väga rahuldab mind, teen seda südamest ja huviga. Pidev areng õpetajana on mulle väga tähtis. Seeparast pidevalt ennast täiendan. Kahjuks, minu ainete metoodilised koolitused Eestis mulle ei paku väga palju huvi. Ma võin ise koolitada noori õpetajaid, ja seda ma teengi.

Hakkasin õppetöö kõrvalt tegelema kultuurilises valdkonnas – eesti, vene ja valgevene kultuuri propageerimisega Eestis, Venemaal ja Valgevenes. Uurin, loen palju kirjandust selles valdkonnas, kuna  soovin end meisterlikule tasemele arendada. Viimati lugesin raamatu „Valgevene pulmad“, autor I. Kruk. Sain väga palju valgevene rahvakombetest ja traditsioonidest teada.

Alati arvestan ka kooli arenguvajadusi, osalen koolipoolt korraldatud koolitustel. Saan uute teadmiste rakendamisest sügava rahulolutunde, kui saan neid kasutada oma töös. Ei karda õpilaste eest laulda, õpetan neid deklameerida luuletusi, kuna ise oskan seda väga hästi. Õuesõppetunnis mängin koos õpilastega. Soovin sügavamalt mõista muredega õpilasi, HEV-õpilasi. Selle jaoks koolitan ka sellises valdkonnas. Otsin aktiivselt selle teemalisi  vajalikke ja sobivaid koolitusi ning lugemismaterjale.

Viimasel ajal tekkis  soov arendada enda kunstilist poolt –liitusin maaliringiga. Joonistades, tunnen suur rahuolemist ja naudin tegevust kunstnikuna.

Õpetajatöö, tekkivad probleemid, õnnistused ning enesearendamise tulemused arutlen iganädalaselt õpetajate koosolekutel, vabal ajal kokkusaamisel.. Üheskoos mõtestame oma rolli õpetajana, kujundame oma kooli põhiväärtusi. Neid ühiselt kujunenud väärtusi jagasin lapsevanematega kas koosolekutel või kohtumisel.. Arutlen ka õpilastega õpetajaks olemise, kooli rolli ja olemuse, õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete ning kooli väärtuste ja kommete üle.Väga tore, kui saad tagasisede ka kolleegidelt, õpilastelt, vanematelt. Tagasiside

Õpetamise ja õppimise uurimine ning pedagoogilise teadmuse levitamine

Pidevalt külastan  erinevaid  haridusportaale, kus kajastatakse värskemaid pedagoogilise valdkonna uurimissuundi ja uuringutulemusi. Teen märkmeid, valin kirjandust, mida oma lugemisnimekirja lisada. Püüan leida aega, et tutvuda valitud kirjandusega, ja  analüüsin, kas ja mida saan kirjeldatud oma töös kasutada. Olen koolitanud ennast , kuidas juhendada õpilaste uurimis-ja loovtööd Tabasalu Ühisgümnaasiumis. Olen juhendanud 2 uurimistööd, 1 loovtöö ja retsenseerinud 2 tööd. Sellest täpsemalt on kirjutatud rubriigis „Mina juhendajana“

Oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine

Koolis töötan täiskoormusega, iga nädalavahetus tegelen lastega Valgevene kultuuri pühapäevakoolis „Busliki“. Ma ei ütle, et see on väga pingeline töö, sest töö toob mulle rõõmu ja rahuldust. Aga ikka töö kõrvalt hoolitsen  oma füüsilise, vaimse ja emotsionaalse tervise eest . Käin regulaarselt ujumas, suusatamas, uisutamas  ning liigun värskes õhus, jälgin oma toitlustamist.

Minu ühe nädala päevaplaan

Tundide ettevalmistamisel põhiliselt tegelen koolis, et õhtut  veetma aga oma perega ning tegelda lemmiku asjadega. Olen õppinud planeerima õpetaja väsimushetkedel õppetöösse õpilaste vaikse iseseisva töö ülesandeid, korraldan tunnis õpilaste jaoks (ja enda jaoks) muusikapausid, kus õpilased puhkavad ja kuulavad, silmad kinni, rahulikku klassikalist muusikat. Samuti olen õppinud looma klassis sellist vaikset ja rahulikku töömeeleolu, milles ma ise suudan terve koolipäeva töötada.

Tekkitud probleemist julgen rääkida kolleegidega ja juhtkonnaga. Ei karda abi küsida ja alati pakun oma abi, kui näen, et kolleeg on hädas. Kuulan ära kolleegide muresid, jagan nendega enda kogemusi. Tunnustan kolleege meelsasti.

Soovin endas arendada julgust ületada õpetajate levinud probleem – julgeda haigena koju puhkama jääda ning mitte tunda süütunnet ning üleüldse tunda vähem süütunnet selles osas, et kas ma ikka annan endast piisavalt.

 

 

 

 

 

Comments are closed.