Sõpruskoolide kohtumine Minskis

Juba üheksandat aastat toimub rahvusvaheline projekt „Sõpruskoolid“ Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja Minski Keskkooli nr48 vahel. Projekti tähtsamateks eesmärkideks on rahvusvaheliste kultuurisidemete arendamine, õppeprotsessi täiustamine, võõrkeelte õppimine ja pedagoogiliste kogemuste vahetamine. Lisaks sellele on eesmärgiks see, et õpilased ja õpetajad tajuksid läbi projektitegevuse nii oma kui ka sõprusmaa  rahvuskultuuri väärtusi. Järgmine 2015 aasta on projekti juubeli aasta. Selle aasta visiit Valgevene pealinna Minskisse toimus 07.-14. novembril 2014. Delegatsiooni koosseisus oli seekord Vallavanem Kaupo Rätsepp, kooli direktor Carolin Kadaja, õpetaja Niina Peerna ja 7 õpilast 8. ja 9. klassidest. Veel kuulus delegatsiooni koosseisu MTÜ Õppe ja – Arengukeskuse EVA- Studiorum juhatuse esimees Ketlin Pukk ning ühingu liikmed Lidia Kazatšok, Ago Pukk ja Asta Pazuhanits. Reis toimus „Sõpruskooli“ projekti raames. Iga aasta toimuvad koolide vahelised kohtumised. Minski delegatsioon külastas viimati meie kooli oktoobris 2013. Iga kohtumine on seotud kas mingi sündmusega koolis või vabariigis. Selle reisi sündmus „2014 aasta Valgevenes- Külalislahkuse aasta (Год гостеприимства)“. Kuna üks eesmärkidest on vene keele praktiseerimine, elamine toimub alati peredes, kus õpilased ja õpetajad suhtlevad vene keeles. Minski kooli poolt oli ettevalmistatud väga huvitav kultuuri ja hariduslik programm õpilastele, õpetajatele. Kõik koos (meie delegatsioon ja Minski kooli õpetajad ja õpilased) saime külastada Riikliku tsirkuse programmi “Dünastijate paraad“. Pühapäeval 9.11 toimus Minskist väljasõit Mirski Lossi, kus giidi saatel tutvusime Valgavene ajalooga ja arhitektuuri ansambliga. Oli korraldatud ekskursioon Coca-Cola tehasesse, kus nägime valmistamise protsessi, osalesime viktoriinis, maitsesime erinevaid jooke ja saime mälestuseks suveniire.

Külastasime Rahvusraamatukogu, mis on Minski sümbool.

Kolmapäeval 12.11 külastasime Valgevene Parlamendi hoonet, kus rahvasaadik Mihhail Sananovitš tutvustas ekskursiooni käigus parlamendi ajalugu ja rääkis tänapäevastest tegemistest. Kuna reis toimus töönadalal, toimusid tundide külastused ja osavõtt tundides. Külastasime vene kirjanduse tundi, kus nägime, kuidas valgevene õpilased tutvuvad A.S.Puškini loominguga. Väga huvitavad olid tunnid, kus meie õpilased said osaleda ka. See oli integreeritud tund vene kirjandus ja kunstiõpetus „Muinsus Kreeka“ ja inglise keele tund „Sõpruse kaleidoskoop“. Ümarlaud „Saame tuttavaks“ – iga osaleja pidi rääkima endast.

Meie õpilased väga ilusti said hakkama vene keelega , rääkides oma huvidest, tegemistest ja õppimisest. Et rohkem tundma õppida üksteist, toimusid ühised õppetoad, kus osalesid õpetajad ja õpilased. MTÜ liige Lidia Kasatsok viis läbi õpitoa „Meid ühendab rukkilill“, kus osalejaid tegid erinevates tehnikates rukkililli. Minski kooli õpetaja Tatjana Pirogova viis läbi meisterklassi „Viltimine“ ja tulemusena oli värvikas ühine pilt „Lilled“.

Toimus õpetajate seminaar-praktikum. Minski kooli direktor Lola Pahhomova esines ettekandega “Kooli nr 48 prioriteedid“ , õppeala juhataja rääkis projekti tegevusest koolis. Niina Peerna tegi ettekanne Harku valla ja Tabasalu ÜG-i kohta. Ketlin Pukk tutvustas MTÜ tegevust Eestis Valgevene ja Venemaa suunal. Asta Pazuhanits esines ettekandega „Integratsiooni laager „Teekond Vabadusele“, mis MTÜ korraldab juba 5 aastat ja Asta on seal giid.

Iga aasta toimusid kohtumised Eesti Saatkonna esindejatega Minskis. Sellel aastal tuli meiega kohtuma Eesti Suursaadik Mait Martinson, kes on sellel kohal alles 2 kuud. Kohtumisel osalesid ka endine Valgevene Saadik Tallinnas Vadim Lazerko, Minski Tsentralnõi rajooni linnapea Oleg Paskrebko, Minski Tsentralnõi rajooni hariduse, spordi ja turismi osakonna juhataja Valentin Konopljov, deputaat Mihail Savanovits. Kohtumine toimus väga kõrgel tasemel. Kõik avaldasid arvamust, et projekt peab tegutsema edasi ja lubasid toetada.

Viimase Minski delegatsiooni visiidi ajal Eestisse, toimus Minski kooli direktori ja  Tabasalu jalgpalli klubi juhataja kohtumine, et arutada spordi suunda. Praegu tuli Minskis meiega kohtuma Jalgpalli klubi „Dinamo-Minsk“ Peadirektori asetäitja Denis Komar. Vallavanemale oli üle antud kingitus Tabasalu Jalgpalli klubile ja ettepanek arendada sõprussuhteid, mida Kaupo Rätsepp ja Eesti Suursaadik väga toetasid.

Lõppes külalislahke nädal piduliku kontsertiga. Tahan tänada Tabasalü Ühisgümnaasiumi õpetajad Astrid Väesene ja Piret Puusta, kes aitasid valmistada väga ilusa meie õpilaste esinemisprogrammi. Eesti Saatkond said kooli poolt kingituse, mille tegi valmis õpetaja Kristine Laanisto. Ja Minski sõpruskool mälestuseks sai kingituse, mille valmistasid 10B klassi kunsti õpilased Indrek Raudseppa juhendamisel. Suured tänud kõigile!

Projekti juht

Niina Peerna

 “Reis Minskisse meelitab keelt õppima”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.