Täna, 26. novembril, tähistatakse Eestis kodanikupäeva.

Täna, 26. novembril, tähistatakse Eestis kodanikupäeva.

Õppe- ja ArengukeskusEVA-Studiorum õnnitleb  Eesti rahvast selle püha puhul  ja soovib tеgusat ja rõõmsat kodanikupäeva kõigile! 

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, sest just sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta.

Kodanikupäev on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Sel päeval juhitakse tähelepanu kodanikutundele ning kodaniku õigustele ja kohustustele . Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

 

 

 

Kodanikupäevale ja esimese trimestri lõpule pühendatud pidulikul üritusel Laulasmaa koolis pälvis EVA-Stuudiorumi juhatuse esimees, õpetaja Niina Peerna tänukirja konkursside korraldamise ja läbiviimise ning õpilaste võistlustel juhendamise eest.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.