Teekond vabadusele

7. – 9. juuli 2014 aastal toimus traditsiooniline integratsiooni laager „Teekond vabadusele“ Kodurahu programmi toetusel. See aasta oli juubeli aasta – 5 aasta järjest osalevad laagris vene ja eesti koolide õpilased. Sellel aastal osales laagris 40 inimest, kellest pooled olid vene keelt kõnelevad noored. Laagri korraldaja – MTÜ Õppe- ja Arengukeskus EVA-Studiorum.

Sellise laagri korraldamise eesmärgiks on eelkõige integratsiooni protsess, milles põhirõhk asetub Eestis üleskasvavale muulaspõlvkonnale ja eestlaste omavahelistele suhetele. Samuti noorte omavaheliste suhetele, kultuuri ja põhimõtete parem arusaam läbi Vabadussõja ausammaste külastuse, noorte teadmiste täiendamine eesti Vabariigi ajaloost, eesti ja muukeelsete noorte lõimimine läbi erinevate rahvaste rahvamängude ja spordimängude ning loomulikult ka keelepraktika.

Mai kuus toimus väga tähtis sündmus : MTÜ EVA-Studiorum allkirjastas 5-aastase koostöölepingu Buraševo kooliga Tveri oblastis Venemaalt, kes tegeleb Eesti esimese presidendi Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamisega. Tänu sellele oligi laagri esimene päev pühendatud K. Pätsile. Kogenud giidi Asta Pazuhanits juhendamisel külastasime K. Pätsi matmispaika Metsakalmistul ning tema sünnikodu Tahkurannas. Samuti külastasime Rae kooli Pärnus, kus pr. Piia Karro rääkis K. Pätsi tegemistest esimese kooli loomisel.

Veel toimus kohtumine Naiskodukaitse liikme Ruth Pääsukesega, kes viis läbi õpetliku töötoa „ellujäämis käepaela punumises“.

Järgnevad päevad kulgesid teemal „Eesti Vabadussõda“. Eesmärgiga laiendada õpilaste teadmisi selles valdkonnas toimusid ekskursioonid marsruudil Tallinn – Saue – Harju-Risti – Märjamaa – Pärnu – Cesis – Valga – Otepää – Võru – Tartu – Tallinn.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.