Vabariiklik vene keele võistlus “Vene keel – huvitav ja lihtne!”

Vabariiklik vene keele võistlus “Vene keel – huvitav ja lihtne!”

Eile, 7. veebruaril 2024 toimus Laagri Koolis (Harjumaa, Eesti) traditsiooniline Eesti koolide 7.-8. klasside õpilaste konkurss “Vene keel – huvitav ja lihtne!”. Üle 10 aasta on Vene Keele Õpetajate Selts  korraldanud vene keele konkurssi, mis õpilastele väga meeldivad. Sel aastal osales umbes 60 õpilast Tallinnast, Harjumaalt ja Ida-Virumaalt.

Esmakordselt osalesid konkursil õpilased Laulasmaa (4 õpilast) ja Lodijärve (3 õpilast) koolidest  (Lääne-Harju vald), keda valmistas ja juhendas  Õppe-ja Arengukeskuse  EVA-Studiorum  juhatuse esimees,  õpetaja Niina Peerna.

 

 

 

 

 

Õpilased jagati vene tähestiku teadmiste põhjal meeskondadesse, moodustati 10 võistkonda, mis ühendasid erinevate koolide õpilasi. Võistkonnad täitsid ülesandeid vene keeles erinevates  aineklassides.

 

Pooleteise tunni jooksul ei harjutanud õpilased ainult vene keele kõnet, vaid rakendasid koolis erinevates tundides omandatud teadmisi: matemaatikat, ajalugu, geograafiat, inglise keelt, vene keelt ja kirjandust, inimeseõpetust, muusikat ning isegi tööõpetust ja kodundust. Õpilased kohtusid ja suhtlesid ka oma eakaaslastega. Uued kohtumised, tutvused, huvitavad võistlused, uued teadmised ja õpitu kordamine, sõbralik õhkkond – kõik lõi tingimused huviks võistluse vastu, vene keele õppimiseks ja sooviks edaspidi kohtuda.

Võitjateks tulid kõik osalejad, kogutud punktide arv oli kõigil võistkondadel võrdne. Kõige tähtsam on see, et osalenud õpilased said palju meeldivaid muljeid!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.