Veebinar “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum”

Veebinar “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum”

22. 03.2022 Haridus – ja Noorteamet korraldas kolmanda veebiseminari “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum”, milles  osales ka Õppe-ja Arengukeskuse EVA-Studiorum juhatuse esimees Niina Peerna.

 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse valdkonna nõunik Mare Oja arutles mitmekultuurilise klassiruumi teemal:

  • Milliseid strateegiaid kasutada tundlike teemade käsitlemisel, kui arvamused on vastandlikud;
  • mitmeperspektiivsus ja kriitiline mõtlemine;
  • argumenteeritud mõttevahetust toetavad meetodid.

 

Nopped veebinarist Mare Ojaga “Muukeelne laps Eesti haridusasutuses: mitmekultuuriline klassiruum”:

  • Avatud arutelu ja konstruktiivse dialoogi pidamisele aitab kaasa turvaline õhkkond klassis.
  • Tunnista, et igal inimesel on oma vaatenurk, mille on määranud kultuuriline, hariduslik, perekondlik taust.
  • Teise inimese vaatepunkt võib olla sama põhjendatud kui meie enda oma.
  • Oluline on omada valmidust ja võimet näha maailma teise inimese vaatepunktiks.
  • Lisaks neile olulistele meeldetuletustele, mis aitavad vestelda tundlikel teemadel, jagas Mare Oja muuhulgas mitmeid meetodeid, mis suunavad õppijaid mõtisklema, kus nende varasemad teadmised pärinevad ning mis argumentidele põhinevad.

Kuula ja vaata nõuandeid, kuidas klassiruumis tundlikke teemasid käsitleda siithttps://www.youtube.com/watch?v=t9xzHMJx2c0&t=1227s

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.