Firmast

Organisatsiooni lühitutvustus

MTÜ Õppe- ja Arengukeskus EVA – Studiorum alustas oma  asutamist  novembris 2004 aastal. Lõplikult asutati MTÜ 18. aprillil 2005 aastal.  Aastatel 2005 – 2014 kuulus EVA-Studiorum Eestimaa Valgevenelaste Assotsiatsiooni (Valgevene seltside katusorganisatsioon) alla. Alates 2015 aastast kuulub EVA-Studiorum Vähemusrahvuste Keskus Radzima alla. Juhatus koosneb kahest liikmest: juhatuse esimees Niina Peerna ja juhatuse liige Ketlin Pukk.

Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

Õppe- ja Arengukeskus EVA – Studiorum lähtub oma tegevuses rahvusvaheliselt tunnustatud vähemusrahvuste põhimõtetest ning esindab kultuurilisi, hariduslikke, poliitilisi, sotsiaalmajanduslike ja ajaloolisi huve nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit. Kogumine, üldistamine, avaldamine ning informatsiooni levitamine valgevene kultuuri, keele ja ajaloo küsimustes. Korraldab erinevaid seminare, konverentse, loenguid, keele kursuseid, samuti organiseerib ja viib läbi erinevaid kultuur- ja ajaloo üritusi – festivale, näitusi, etendusi, konkursse, rahvapidusid, (õppe)ekskursioone, meisterklasse, laagreid ja muid üritusi valgevene kultuuri tutvustamiseks Eestis ja eesti kultuuri tutvustamiseks Valgevenemaal. Korraldab Valgevene Vabariiki informatsiooni – tunnetusreise kultuuri tutvumise eesmärgil. Kaasaaitamine EV ja Valgevene Vabariigi sõprussuhete loomisele – koolide vahelised sõprussuhted keele praktika eesmärgil EVA-Studiorum osutab vajadusel tõlketeenuse abi (valgevene ja vene keelest eesti keelde, ning eesti keelest valgevene ja vene keelde)

Comments are closed.