Osalemine veebiseminaril Turvalise interneti päeval 7.02.2023

Osalemine veebiseminaril Turvalise interneti päeval 7.02.2023

Täna, 7.02.2023,  tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Rahvusvahelist turvalise interneti päeva tähistatakse juba 20. aastat ning selles osalevad üle 180 riigi üle maailma. Eestis koordineerivad päeva üritusi Targalt internetis projekti raames Lastekaitse Liit, Haridus- ja Noorteamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Sotsiaalkindlustusamet. Tänane turvalise  interneti päev Eestis kannab juhtmõtet „Minu andmed on minu vara,“ millega kutsutakse üles läbi mõtlema, kuidas oma andmeid internetis ja nutiseadmes turvaliselt hoida ning millist infot ja kellega veebis jagada.

 

 

 

Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum pedagoogid ja juhatuse esimees Niina Peerna osalesid Haridus- ja Noorteameti projekti Targalt internetis raames veebiseminaril “Distantsilt targemaks: andmekaitsest ja küberturvalisusest õpetajale”.

 

Veebiseminar toimus 7. veebruaril 2023, turvalise interneti päeval. Veebiseminaril esinesid Tallinna Haridusameti andmekaitsejuht Merit Valgjärv ja Pärnu Mai Kooli IT ja andmekaitsespetsialist Hanno Saks. Seminaril räägiti sellest, mida peab õpetaja teadma andmekaitse ja küberturvalisuse kohta koolis:

 

 

1) Isikuandmete kaitse ja avalik teave õpetaja töös:

  • Milliseid andmeid tuleb kaitsta ja kuidas seda praktikas teha
  • Nõusolekud, lepingud ja muu vajalik dokumentatsioon
  • Andmete väljastamine koolivälistele isikutele ja lapsevanematele

2) Praktilised näited Küberturvalisuse kohta koolis:

  • Toimijad koolis kui õppeasutuses ja küberturvalisus
  • Kooli kui asutuse ulatus pandeemia-järgses kontekstis ja küberturvalisus
  • Reaalsed ja igapäevased ohud
  • Enimlevinud intsidentide näitlikustatud arutelu kolme näite baasil

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.