Peerna Niinale anti Meisterõpetaja kutsetunnistus

Peerna Niinale anti  Meisterõpetaja kutsetunnistus.

9.04.2019 Eesti Õpetajate Liidu kutsekomisjon kinnitas ja andis välja kutsetunnistuse , et Õppe – ja Arengukeskuse EVA-Studiorum  juhatuse esimees Niina Peerna vastab Meisterõpetaja, tase 8 kutsekvalifikatsiooni nõuetele.  Lisakompetentsidega:

Õpetajate juhendamine ja koolitamine;

Metoodika ja õpivara arendamine;

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis

Kutse taotlemine – see on võimalus tõendada oma pädevusi ja kujundada isiklikku ametialast arengut, õpetaja enda rolli teadvustamine ja väärtustamine ühiskonnas. Esitatud  kutsekomisjonile E-portfoolios Niina Peerna annab põhjaliku analüüsi tehtud töö kohta viimase 5 aasta jooksul ja kirjeldab oma professionaalse arengu plaane. E-portfoolioga saab tutvuda lingis  http://www.evastudiorum.com/niina-peerna-e-portfoolio/

Palju õnne!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.